Heilige Geest

Samen nadenken en praten over de Heilige Geest.

Programma

Op deze avonden gaan we nadenken en samen praten over de Heilige Geest.
Een korte samenvatting:

  • De Heilige Geest helpt ons de Vader en de Zoon te eren. Als ik mij dagelijks aan de Heer toewijd en me onderwerp aan de leiding van de Heilige Geest, komt Hij met een nieuwe zalving, die heiliging bewerkt. Dat is niet exclusief, maar voor iedere gelovige.
  • De Heilige Geest is een persoon en geen onpersoonlijke kracht. In het O.T. vinden we diverse schaduwbeelden terug over de werking van de Heilige Geest. Aan deze zaken zullen wij ook uitvoerig aandacht besteden.
  • De uitingen van de Geest zijn genadegaven (charismata), bedieningen (diakonia) en werkingen (energemata). Genadegaven zijn onder meer de gave van geloof, van genezingen, van profetie, van onderscheiden van geesten en van het spreken in tongen.
    Duidelijk is dat het “de gaven van de Geest” zijn.
    We strekken ons dus in de eerste plaats uit naar de Geest waarin deze gaven aanwezig zijn en vervolgens zullen we bestuderen wat we met deze gaven kunnen.
  • Belangrijkste vraag bij dit alles is: Hoe ontvangen we de Heilige Geest en hoe krijgt deze de ruimte in ons leven, zodat hij ook zichtbaar kan worden door de gaven?

Cursus

Data

Donderdag
11 oktober, 1, 8 en 22 november 2018

Algemene informatie

Bekijk algemene informatie

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!