Het grote verhaal van het Oude Testament

Een aantal belangrijke momenten uit dat ‘grote verhaal’ lichten we er ook uit. Zo gaan we in gesprek over Genesis 2:15-3:24, Exodus 19:1-8, enkele passages uit de boeken Koningen, Hosea 11:1-11 en Ezechiël 36:22-32. 

Thema’s die daarin worden aangesneden, diepen we uit: schepping en zondeval, redding en roeping, ongehoorzaamheid, en Gods antwoord daarop en de weg naar herstel. 

Tot slot zien we hoe deze gedeeltes passen in de lijn van het ‘grote verhaal’, en hoe de lijnen - en thema’s - doorlopen in het Nieuwe Testament. 

Cursusleider Bram van Putten heeft in theologie gestudeerd, zijn hoofdvak was Oude Testament, met bijvakken Hebreeuws en Nieuwe Testament. In 2006 is hij gepromoveerd op het Oude Testament. Bijbellezen heeft, zo hij zegt, ‘zijn hart’.

Op verschillende opleidingen heeft hij lesgegeven. Op De Wittenberg verzorgt hij nog steeds een aantal vakken, zoals: Uitleg van het Oude Testament, Hoofdlijnen van het Oude Testament en Het doen van Bijbelstudie. Ook preekt hij nog af en toe in kerken. 

De avonden

  • Genesis 1-11 > de oergeschiedenis > Genesis 2:15-3:24
  • Genesis 12 > Deuteronomium redding en roeping > Exodus 19:1-8
  • Jozua > Koningen ongehoorzaamheid > passages uit Koningen
  • De profeten > Gods antwoord Hosea > 11 en Ezechiël 36:22-32

Cursus

Data

14 en 28 januari,
11 en 25 februari 2021

Algemene informatie

Bekijk algemene informatie

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!