Hoe hangt de vlag van de
christelijk-joodse betrekking erbij?

Hoe onze relatie met Israël is veranderd

Omschrijving

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol zang’ denken we na over het ‘Kerk & Israël’-werk van de Protestantse Kerk in Nederland. In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw was er binnen de kerken ruimschoots aandacht voor de christelijk-joodse traditie en plukten we de vruchten van de inmiddels op gang gekomen dialoog.

Nu is daar weinig meer van te merken. De naam ‘Israël’ wordt zozeer door de actualiteit van het conflict in het Midden-Oosten overschaduwd dat de onbevangen relatie tussen de kerk en Israël onder druk staat.

Hoe vinden we de vrijheid om het erover te hebben terug? We zijn immers nog lang niet klaar.

Hoe hangt de vlag van de christelijk-joodse betrekking erbij? Waar worden vorderingen gemaakt? En waar stokt het gesprek?

Thema-moment

Data

Donderdag 4 oktober 2018

Algemene informatie

Bekijk algemene informatie

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!