Pastoraal gesprek

Pastoraal spreken kun je leren, stap voor stap.

Programma

Pastoraal gesprek. Twee mooie woorden. Ook twee heel Bijbelse begrippen. Velen vinden het echter nog niet zo vanzelfsprekend om dit inhoud te geven. Op je eigen persoonlijk terrein, maar ook op kerkelijk terrein, wellicht zelfs ook in je werkzame bestaan zou je willen dat jouw spreken opbouwend zou zijn voor de ander.

Over spreken valt veel te zeggen. Dat doet de Bijbel en de wetenschap dan ook. De Bijbel en handboeken staan vol over de kunst van het spreken met de ander. Het belang van pastoraal spreken wordt alom erkend.

Nu denk je misschien: ‘Moet ik dan de hele Bijbel kennen en alles van spreken en pastoraat weten. Nou dan kan ik nog even. Daar begin ik niet aan.’ Nee? Zou je toch eens willen nadenken...

Pastoraal spreken kun je leren. Stap voor stap. Dat is vaak de manier waarop God ons leidt. Zijn volgelingen worden nooit zomaar voor de bekende leeuwen geworpen. Nee, eerder ingeleid voor hun taak in Zijn koninkrijk. Met deze gedachte biedt het Leerhuis een cursus aan die je inleidt in het belang van pastoraal spreken. Die je handvatten geeft om dit in praktijk te brengen.
Aan de hand van Zijn woord en Zijn wetenschap mag je als leerling in Zijn dienst je bekwamen tot een invulling van één van de mooiste gaven die God aan mensen heeft gegeven.
Na een kennismaking van drie avonden waarin pastoraat en spreken centraal staan, waar je oefent en deelt met elkaar, zijn de eerste stappen gezet op een Weg die Hij met je kan gaan.

 

Cursus

Data

Donderdag
24 januari, 7 en 21 februari 2019

Algemene informatie

Bekijk algemene informatie

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!