Rouwverwerking

Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw.

Kort na een overlijden van een dierbare is er vaak wel gelegenheid om met familie, vrienden en gemeenteleden te spreken over het gemis en de gevoelens die daarbij horen. Na enige tijd kan het stiller om u heen worden.

Vanuit het Leerhuis willen wij u graag helpen. We denken daarbij aan een gesprekskring van vier bijeenkomsten met als thema: ‘Geloofsgesprekken rondom verlies en rouw.’

Misschien leeft bij u de behoefte de stilte te doorbreken en daarover in het licht van de bijbel te spreken. Belangrijk is daarbij dat u zich afvraagt of u al in staat bent om zich met dit onderwerp bezig te houden, en daarmee ook ruimte hebt voor de verhalen van anderen.

Het is ook mogelijk dat een verlies al lang geleden is, ook dan bent u van harte welkom!

Deze bijeenkomsten zullen worden begeleid door een pastoraal medewerker en een rouwbegeleider.

Ons doel is ondersteuning in deze periode van het leven en inzicht te krijgen in onze verlieservaring. Om een persoonlijke sfeer te kunnen creëren zullen de groepen niet groter zijn dan maximaal 5/6 personen.

Cursus

Data

26 oktober,
2, 16 en 30 november 2020

Algemene informatie

Bekijk algemene informatie

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!